Περιβάλλον

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ

1. Αναδιοργάνωση της πυροπροστασίας του νησιού και ίδρυση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

2. Δενδροφύτευση

3. Μέριμνα για την προστασία των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους κατοίκους του νησιού

Περιβάλλον