Οικονομία

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ

1. Στήριξη του αλιευτικού, κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα (δημιουργία Δημοτικού Τυροκομείου)

2. Δημιουργία συνεταιρισμού προώθησης τοπικών προϊόντων

3. Εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων

4. Δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου οικονομικής υποστήριξης για τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων

5. Λειτουργία πρατηρίου καυσίμων

Οικονομία